Natuur

Altijd ben ik zeer betrokken geweest bij de natuur, heb ik me sterk verbonden gevoeld met de planten en de dieren, de wind, de zon en de aarde.

Om ook anderen dat gevoel van verbinding te laten ervaren geef ik workshops of individuele sessies met natuur- of totemdiermeditaties.

Deze maken het mogelijk voor hen die daar voor openstaan weer de verbinding een eenheid te ervaren met al wat leeft.

In deze sessies leer ik mensen weer contact te maken met hun dieren, de natuur, het grote geheel en met het intu├»tieve weten. Dit geeft een groter perspectief en brengt het gevoel om weer ingebed te zijn in het geheel. Veilig, geborgen en welkom in deze wereld.